VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

Brand & ontruiming

De snelheid van een brand is verbijsterend. In korte tijd kan een beginnend brandje zich ontwikkelen tot een grote uitslaande brand. Een snelle detectering is van (levens)belang. Hierdoor kunnen mensen worden geëvacueerd, kunnen bezittingen worden gespaard en is de kans dat het pand gered kan worden groter.

BRANDMELDINSTALLATIE
Een automatische brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat in geval van brand in een gebouw de mensen worden gealarmeerd. Ook kan de installatie een stil alarm verzorgen naar de brandweer of de alarmcentrale. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen zodat onnodige schade of letsel kan worden beperkt.

Verklein de kans op brand door goede signalering.


ONTWERP, BEHEER EN ONDERHOUD
SBA Beveiliging is naast installatie- en onderhoudsbedrijf voor brandmeldinstallaties ook branddetectiebedrijf. Als branddetectiebedrijf stelt SBA Beveiliging een ‘programma van eisen’ op en verzorgen wij de projectie en het ontwerp van de installatie. Installatie van het systeem wordt uitgevoerd door onze vakkundige monteurs. Na inbedrijfstelling dragen wij zorg voor het periodiek onderhoud van uw systeem. Graag stellen wij samen met u een brandpreventieplan op.

 

SBA Beveiliging: veilig, scherp en vertrouwd!

Nieuwsgierig naar onze oplossingen op het gebied van brand & ontruiming?
Neem dan snel contact met ons op.

KOOLMONOXIDE
X


Koolmonoxide is een onzichtbaar en reukloos gas. Een alarm van een kool-monoxidemelder is in veel gevallen de eerste en enige waarschuwing die bewoners krijgen bij een te hoge concentratie koolmonoxide. Maak daarom optimaal gebruik van uw alarminstallatie door de koolmonoxidemelder hieraan te koppelen.

show more

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxide-ongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen veroorzaakt wordt door een cv-installatie. Het is echter een misverstand dat vooral oude geisers of slecht onderhouden cv-installaties teveel koolmonoxide zouden produceren. Uit analyse van de ongevallen met koolmonoxide bleek dat bij de meeste ongevallen de cv-installaties modern en goed onderhouden waren. De Onderzoeksraad constateerde tekortkomingen in het vakmanschap van verschillende installateurs. Bij veilige aanleg en onderhoud is niet alleen aandacht vereist voor het toestel maar ook voor de bijbehorende componenten en het desbetreffende gebouw. Zo moeten bijvoorbeeld de luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen en de uitmondingen passen bij zowel het toestel als het gebouw. Bij veel installateurs ontbreekt het aan deze integrale benadering en ligt de focus alleen op het toestel. Garantie op een veilige installatie maakt u door te kiezen voor een installateur met een OK-CV keurmerk.

Tijdens het onderzoek kwam ook het ontbreken van technische beveiligingen in cv-ketels naar voren. Installaties blijken niet af te slaan en geven geen melding wanneer er teveel koolmonoxide wordt geproduceerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen geeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het advies, naast voldoende ventilatie en periodiek onderhoud, een goede koolmonoxidemelder te installeren. Kies hierbij voor een kwalitatief goede melder met goed werkende sensoren. Zorg dat de batterijen tijdig vervangen worden en bevestig de koolmonoxidemelder op de voorgeschreven locatie en hoogte.

show less

 

ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JULI 2022X


Hoe staat het met de brandveiligheid en brandpreventie bij u thuis of bij uw bedrijf? De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt ruikt u niets en wordt u dus niet wakker van de rooklucht. Doordat de rook veel giftige gassen bevat raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Rookmelders zijn dus van levensbelang!

show more

Onderzoek wijst uit dat u 100% meer kans heeft om een woningbrand te overleven wanneer u werkende rookmelders hebt. Op elke verdieping hoort minstens één rookmelder. Een extra veilige optie is de rookmelder te koppelen aan de alarmcentrale of aan uw smartphone zodat er ook hulp ingeschakeld kan worden wanneer u niet thuis bent als het alarm afgaat.

show less

 

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIES


Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt.

show more

Behalve het signaleren en melden van brand, moet een brandmeldinstallatie ook andere automatische brandbeveiligingsinstallaties aansturen. Voorbeelden hiervan zijn ontruimingsalarmsystemen, liften of automatische blusinstallaties. Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535+C1:2010. Bestaande brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden volgens de norm NEN 2654-1:2002 nl.

show less