VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

VEILIG, SCHERP EN VERTROUWD

Brand & ontruiming

De snelheid van een brand is verbijsterend. In korte tijd kan een beginnend brandje zich ontwikkelen tot een grote uitslaande brand. Een snelle detectering is van (levens)belang. Hierdoor kunnen mensen worden geëvacueerd, kunnen bezittingen worden gespaard en is de kans dat het pand gered kan worden groter.

BRANDMELDINSTALLATIE
Een automatische brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat in geval van brand in een gebouw de mensen worden gealarmeerd. Ook kan de installatie een stil alarm verzorgen naar de brandweer of de alarmcentrale. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen zodat onnodige schade of letsel kan worden beperkt.

Verklein de kans op brand door goede signalering.


ONTWERP, BEHEER EN ONDERHOUD
SBA Beveiliging is naast installatie- en onderhoudsbedrijf voor brandmeldinstallaties ook branddetectiebedrijf. Als branddetectiebedrijf stelt SBA Beveiliging een ‘programma van eisen’ op en verzorgen wij de projectie en het ontwerp van de installatie. Installatie van het systeem wordt uitgevoerd door onze vakkundige monteurs. Na inbedrijfstelling dragen wij zorg voor het periodiek onderhoud van uw systeem. Graag stellen wij samen met u een brandpreventieplan op.

 

SBA Beveiliging: veilig, scherp en vertrouwd!

Nieuwsgierig naar onze oplossingen op het gebied van brand & ontruiming?
Neem dan snel contact met ons op.

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIESX


Een brandmeldinstallatie (BMI) detecteert en meldt snel de locatie van een brand in een gebouw. De BMI bestaat uit verschillende onderdelen zoals rookmelders, handmelders, sirenes en flitslichten. Met een BMI wordt een brand zo vroeg mogelijk ontdekt en kunnen de nodige maatregelen worden genomen zoals het activeren van een ontruimingsinstallatie (OAI), het automatisch openen van deuren of het activeren van een blussysteem. Zo kan verdere schade aan personen, gebouwen en het milieu worden voorkomen.

show more

Het verschil tussen een BMI en een OAI ligt in hun primaire doelen. Een BMI detecteert en meldt een brand terwijl een OAI mensen tijdig alarmeert zodat zij het pand veilig kunnen verlaten. Een OAI kan worden gerealiseerd via verschillende methoden zoals gesproken woord,  een slow whoop signaal of stil alarm (via Pager, DECT of attentiepanelen). Een OAI wordt automatisch geactiveerd door rookmelders of handmatig door het indrukken van handmelders.

show less

 

IS EEN BRANDMELDINSTALLATIE VERPLICHT VOOR UW BEDRIJF?X


Volgens het bouwbesluit kan een organisatie verplicht zijn om een brandmeldinstallatie (BMI) te hebben als het pand slechts één vluchtroute heeft of als de functie, grootte of hoogte van het pand dat vereist. Overheden en gemeenten eisen vaak branddetectiesystemen als een vereiste voor vergunningen en verzekeraars vragen steeds vaker om een BMI. Regelgevingen voor BMI en ontruimingsinstallaties (OAI) zijn vastgelegd in verschillende normen zoals NEN 2535, NEN 2575-1 en NEN 2654. 

show more

De normen beschrijven onder andere het ontwerp, de uitvoering, de bewakingsomvang, het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie. Het is belangrijk om te voldoen aan deze regelgevingen om ervoor te zorgen dat uw pand veilig is en dat de installatie effectief is in geval van een noodsituatie.

show less

 

PROGRAMMA VAN EISEN                         


Het Programma van Eisen (PvE) bevat de eisen en de uitgangspunten voor de aanleg van een brandmeldinstallatie (BMI) zoals vastgelegd in de richtlijnen van NEN 2535:2017 NL. SBA Beveiliging kan u helpen bij het inventariseren van de risico’s en het ontwerp van uw pand en op basis daarvan een voorstel doen voor de beveiliging. Vervolgens wordt er een PvE opgesteld waarin de eisen van de wetgever worden gecombineerd met de specifieke kenmerken van uw pand.

show more

Na goedkeuring start de installatie die door het gespecialiseerde team van SBA Beveiliging wordt ontworpen, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Ook na installatie zorgen wij voor onderhoud en het verhelpen van storingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van de adviseurs van SBA Beveiliging.

show less